De hemelen vertellen God’s eer | Overzichtspublicatie Bijbels astronomische tekenen 2014 – 2018 | Video update 12/5/2018

Psalmen 19 SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt... Lees verder →

Advertenties

‘When to Watch for the Lord’s Return’ | Waarom kijken we juist nu uit naar Jezus komst voor de opname? | Updates april 2018

Onderstaande publicatie 'When to Watch for the Lord's Return' geeft Bijbels gezien antwoord op de vraag waarom volgelingen van Jezus juist nu uitkijken naar de opname, ook wel 'wegrukking' genoemd (hier nader toegelicht), anderen hierover informeren en aansporen God nu voor redding en bekering te zoeken en zich geestelijk voor te bereiden op hun ontmoeting met Jezus. ... Lees verder →

Informatie en instructies voor achterblijvers | ‘Koop voor uzelven olie’ | Koop van Mij goud, beproefd komende uit het vuur… witte kleren … en zalf uw ogen

Mattheus 25:1-10 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar... Lees verder →

We bevinden ons vlak voor de opname | Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, tref voorbereidingen en ondersteun anderen!

In Openbaring 3:11-22 worden gelovigen aangemoedigd en bevestigd dat de opname nabij is en dat we stand moeten houden in ons geloof en hoop op Jezus' spoedige komst alsook invulling blijven geven aan onze wereldse taken, rollen en verantwoordelijkheden. Gelovigen hebben, op dit profetisch markeerpunt in de Bijbel aangekomen, de geloofsbrieven van de Heer aan de zeven... Lees verder →

De vier ruiters van de Apocalyps

De vier ruiters van de apocalyps worden beschreven in Openbaring hoofdstuk 6 vers 1-8. De profetie rondom de vier ruiters zal pas uitkomen nadat de opname van de bruidsgemeente heeft plaatsgehad en de Antichrist aan de macht is. Apocalyps Het woord apocalyps komt uit het Grieks en betekent het wegnemen van een bedekking. Hoewel het... Lees verder →

Wat is de strijd van Harmagedon? | Openbaring 16

Etymologie Het woord “Harmagedon” of “Armageddon” is gebaseerd op het Hebreeuwse woord  Har-Magedone, wat “Berg Megiddo” betekent, en is een synoniem geworden voor de toekomstige strijd waarin God zal ingrijpen en de legers van de Antichrist zal vernietigen zoals voorspeld in Bijbelse profetie (Openbaring 16:16; 20:1-3, 7-10). Er zal een menigte mensen betrokken zijn bij de... Lees verder →

Invloedrijke, niet Bijbelse eindtijdbronnen | ‘Left Behind’ films | Accuraat of niet?

Een aantal jaar geleden is in de Nederlandse bioscopen een tweetal video's vertoond onder de titel “Left Behind”. Ze zijn gebaseerd op de gelijkname wereldwijde bestseller boekenreeks van Tim LaHaye en Jerry Jenkins. Waar de boekenreeks extreem populair werd, leek de eerste film niet hetzelfde succes te zullen genieten, alhoewel hij op dat moment de duurste “Christelijke... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑