Hoe God’s astronomische klok te begrijpen en de juiste Bijbelse kalender te lezen

  Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!   In bijgaand pdf-document en onze meest recente video verneem je hoe je God's... Lees verder →

Advertenties

Waarom kijken we nu uit naar Jezus’ komst voor de opname? | Zicht op de ‘controlled demolition’ van de VS en ontmanteling van de huidige wereldorde

Onderstaande publicatie 'When to Watch for the Lord's Return' geeft Bijbels gezien antwoord op de vraag waarom trouwe gelovigen nu uitkijken naar de opname. Het is een tekst om zelf na te slaan en met andere gelovigen te delen, maar ook om je te helpen met niet-gelovigen over deze unieke en belangrijke tijd in gesprek te gaan, evenals... Lees verder →

Rennen voor een onverderfelijke kroon | Hoe als Christen je loopbaan sterk te lopen en winnend te eindigen, voor en na de opname

Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs in 1 Corinthiërs 9 SVV 1:  24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. 25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel... Lees verder →

De hemelen vertellen God’s eer | Overzichtspublicatie Bijbels astronomische tekenen 2014 – 2018

Psalmen 19 SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt... Lees verder →

We bevinden ons vlak voor de opname | Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, tref voorbereidingen en ondersteun anderen!

In Openbaring 3:11-22 worden gelovigen aangemoedigd en bevestigd dat de opname nabij is en dat we stand moeten houden in ons geloof en hoop op Jezus' spoedige komst alsook invulling blijven geven aan onze wereldse taken, rollen en verantwoordelijkheden. Gelovigen hebben, op dit profetisch markeerpunt in de Bijbel aangekomen, de geloofsbrieven van de Heer aan de zeven... Lees verder →

De zeven zegels, bazuinen en schalen van opeenvolgende veroordeling

  De zeven zegels (Openbaring 6:1-17, 8:1-5), zeven bazuinen (Openbaring 8:6-21, 11:15-19), en zeven schalen (Openbaring 16:1-21) zijn de drie opeenvolgende series van eindtijd-oordelen van God die na de opname worden uitgestort over degenen die achterblijven. De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden verband... Lees verder →

Wat is de strijd van Harmagedon? | Openbaring 16

Etymologie Het woord “Harmagedon” of “Armageddon” is gebaseerd op het Hebreeuwse woord  Har-Magedone, wat “Berg Megiddo” betekent, en is een synoniem geworden voor de toekomstige strijd waarin God zal ingrijpen en de legers van de Antichrist zal vernietigen zoals voorspeld in Bijbelse profetie (Openbaring 16:16; 20:1-3, 7-10). Er zal een menigte mensen betrokken zijn bij de... Lees verder →

WordPress.com.

Omhoog ↑