Waarom kijken we nu uit naar Jezus’ komst? | Eindtijd updates

Akiane Kramarik | Painting the impossible   Onderstaande publicatie 'When to Watch for the Lord's Return' beoogt Bijbels gezien antwoord te geven op de vraag waarom gelovigen juist nu uitkijken naar Jezus' komst voor de opname (evacuatie van gelovigen en degenen die de staat van toerekenbaarheid nog niet hebben bereikt) voorafgaand aan de periode van God's veroordeling van... Lees verder →

Uitgelicht bericht

Kinderen en minder begaafden: mee in de opname! | Hoop en troost voor achterblijvende familie

  Er zijn diverse Bijbelpassages die spreken over de opname van trouwe gelovigen voorafgaand aan de tijd van beproeving en veroordeling van de wereld, waarbij zij door Jezus van de aarde worden weggenomen, in een oogwenk naar de hemel verplaatst en van de aardse veroordelingen nadien veiliggesteld. Hierover lees je onder andere in  Johannes 14:1-3;... Lees verder →

Uitgelicht bericht

De ‘Noachitische Wetten’ | Dekmantel opdoemende antichristelijke wereldorde

  We weten uit de Bijbel dat de huidige (inter-)nationale politieke en juridische ordening na de spoedig verwachte opname (evacuatie van gelovigen en degenen die de staat van toerekenbaarheid nog niet hebben bereikt) en de wereldwijde destructie en chaos nadien stapsgewijs volledig zal worden gecentraliseerd. De Bijbel omschrijft deze tijd  o.a. in Jeremia 30 als… Continue Reading →

Onjuiste verlossings- en eindtijdleer van de Jehova’s Getuigen | Vruchten van verderf

Dit artikel analyseert de oorsprong, beginselen, verlossingsleer, organisatiewijze en eindtijd-theologie van de Jehova's Getuigen vanuit het gezichtspunt van de Bijbel. Het stelt diepgewortelde dwaalleer en misleiding binnen de geloofsgroep aan de orde en geeft weer welke bovenal destructieve invloed de organisatieleiding hierin speelt, zonder individuele Getuigen te willen beoordelen. Het is volgens de Bijbel allereerst aan... Lees verder →

Rennen voor een onverderfelijke kroon | Hoe als Christen je loopbaan sterk te lopen en winnend te eindigen, voor en na de opname

Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs in 1 Corinthiërs 9 SVV 1:  24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. 25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel... Lees verder →

De hemelen vertellen God’s eer | Overzichtspublicatie Bijbels astronomische tekenen 2014 – 2018

Psalmen 19 SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt... Lees verder →

Rooms Katholicisme | Bijbels of juist niet? | De hoer van Openbaring 17 | Paus Fransiscus, de valse profeet

Kijk op en positionering van de Bijbel Een belangrijk verschil tussen (Rooms) Katholieken en Bijbels Christenen is hun kijk op de Bijbel en hoe ze zich tot de Bijbel verhouden. Katholieken plaatsen de Bijbel op hetzelfde gezagsniveau als de kerk en tradities en in het geval van strijdigheid is het woord van de paus (en... Lees verder →

We bevinden ons vlak voor de opname | Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, tref voorbereidingen en ondersteun anderen!

Openbaring 4:1 | De opname We bevinden ons, in de chronologie van de Schrift, op het moment van schrijven voorafgaand aan het vierde boek in Openbaring. In Openbaring 4:1 wordt de opname van de bruidsgemeente beschreven: de doden die in geloof in Jezus zijn gestorven worden eerst opgewekt en in de hemel opgenomen, gevolgd door... Lees verder →

WordPress.com.

Omhoog ↑