Opmars naar het ‘merkteken van het beest’ | Van Coronavirus tot DNA corruptie

Video toelichting op dit artikel Vanuit de Bijbel herkennen we de huidige Corona-crisis als een kopstuk van de reeks voorzegde veroordelingen die God weldra over de wereld zal uitstorten om mensen die zijn gratie en genade afwijzen of hem ontrouw zijn wakker te schudden en tot hem te laten terugkeren. De mondiale gezondheidscrisis en stapsgewijze,... Lees verder →

Uitgelicht bericht

Vragen over de hemel en de hel | Hoe word ik gered?

De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen leven is na de dood, maar voor hen die Jezus als  redder hebben aanvaard, een eeuwig leven zo rijk, liefdevol en fantastisch dat “wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.” (1 Korinthiërs... Lees verder →

Uitgelicht bericht

Will I Am | Centraal in onheilige drie-eenheid met Obama en de Paus

De identiteit van Satan's kopstukken houdt vele gemoederen in profetische kringen bezig. De Bijbel geeft geen specifieke beschrijving over hun naam of herkomst. Wel voorzegt de Bijbel wat hun drijfveren, karaktereigenschappen, werkwijze en uitwerkingen zijn evenals de numerieke kwalificatie om hen mede te identificeren. Dit artikel veronderstelt dat de Satan zich in de periode na de... Lees verder →

Uitgelicht bericht

Kinderen en minder begaafden: mee in de opname! | Hoop en troost voor achterblijvende familie

Er zijn diverse Bijbelpassages die spreken over de opname van trouwe gelovigen voorafgaand aan de tijd van beproeving en veroordeling van de wereld, waarbij zij door Jezus van de aarde worden weggenomen, in een oogwenk naar de hemel verplaatst en van de aardse veroordelingen nadien veiliggesteld. Hierover lees je onder andere in Johannes 14:1-3; 1... Lees verder →

Uitgelicht bericht

De ‘Noachitische Wetten’ | Dekmantel opdoemende antichristelijke wereldorde

  We weten uit de Bijbel dat de huidige (inter-)nationale politieke en juridische ordening na de spoedig verwachte opname (evacuatie van gelovigen en degenen die de staat van toerekenbaarheid nog niet hebben bereikt) en de wereldwijde destructie en chaos nadien stapsgewijs volledig zal worden gecentraliseerd. De Bijbel omschrijft deze tijd  o.a. in Jeremia 30 als… Continue Reading →

Onjuiste verlossings- en eindtijdleer van de Jehova’s Getuigen | Vruchten van verderf

Dit artikel analyseert de oorsprong, beginselen, verlossingsleer, organisatiewijze en eindtijd-theologie van de Jehova's Getuigen vanuit het gezichtspunt van de Bijbel. Het stelt diepgewortelde dwaalleer en misleiding binnen de geloofsgroep aan de orde en geeft weer welke bovenal destructieve invloed de organisatieleiding hierin speelt, zonder individuele Getuigen te willen beoordelen. Het is volgens de Bijbel allereerst aan... Lees verder →

Hoe God’s astronomische klok te begrijpen en de juiste Bijbelse kalender te lezen

  Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!   In bijgaand pdf-document lees je hoe je God's astronomische klok kunt begrijpen en... Lees verder →

Waarom kijken we nu uit naar Jezus’ komst?

Akiane Kramarik | Painting the impossible   Onderstaande publicatie 'When to Watch for the Lord's Return' beoogt Bijbels gezien antwoord te geven op de vraag waarom gelovigen juist nu uitkijken naar Jezus' komst voor de opname (evacuatie van gelovigen en degenen die de staat van toerekenbaarheid nog niet hebben bereikt) voorafgaand aan de periode van God's veroordeling van... Lees verder →

Rennen voor een onverderfelijke kroon | Hoe als Christen je loopbaan sterk te lopen en winnend te eindigen, voor en na de opname

De kronen of lauwerkransen die wij aan het eind van onze aardse wedloop als christenen ontvangen, worden ons niet geschonken op grond van onze eigen inspanning of trouw. Dat blijkt wel uit het feit dat de verheerlijkte heiligen in Openbaring 4 hun kronen neerwerpen voor de troon en alle eer toeschrijven aan Hem die daarop zit. Niet... Lees verder →

De hemelen vertellen God’s eer | Overzichtspublicatie Bijbels astronomische tekenen 2014 – 2018

Psalmen 19 SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt... Lees verder →

Rooms Katholicisme | Bijbels of juist niet? | De hoer van Openbaring 17 | Paus Fransiscus, de valse profeet

Kijk op en positionering van de Bijbel Een belangrijk verschil tussen (Rooms) Katholieken en Bijbels Christenen is hun kijk op de Bijbel en hoe ze zich tot de Bijbel verhouden. Katholieken plaatsen de Bijbel op hetzelfde gezagsniveau als de kerk en tradities en in het geval van strijdigheid is het woord van de paus (en... Lees verder →

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: