Profetische Radar en Tijdlijn | Tussen Jezus intocht in Jeruzalem en de tweede Exodus

Via onderstaande link vind je de meest recente profetische update van onze wachter bediening Informedchristians.com. Behalve dat we inzicht geven in the profetische tijdlijn van de komende 6 maanden, bespreken we: waarom we Jezus komst voor de opname spoedig verwachten; de geopolitieke situatie in de wereld inzoomend op de escalerende situatie in Syrië; hoe de Bijbels astronomische... Continue Reading →

Update informatie en instructies voor achterblijvers | ‘Koop voor uzelven olie’ | Koop van Mij ‘goud, beproefd komende uit het vuur’

Mattheus 25:1-10 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar... Continue Reading →

We bevinden ons vlak voor Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, help anderen en tref voorbereidingen

In Openbaring 3:11-22 worden we aangemoedigd en bevestigd dat Jezus snel komt en dat we stand moeten houden in ons geloof en hoop op Jezus' spoedige wederkomst alsook invulling blijven geven aan onze wereldse taken, rollen en verantwoordelijkheden. We hebben, op dit punt aangekomen, de geloofsbrieven van de Heer aan de zeven gemeenten in de eerdere hoofdstukken... Continue Reading →

De vier ruiters van de Apocalyps

De vier ruiters van de apocalyps worden beschreven in Openbaring hoofdstuk 6 vers 1-8. De profetie rondom de vier ruiters zal pas uitkomen nadat de opname van de bruidsgemeente heeft plaatsgehad en de Antichrist aan de macht is. Apocalyps Het woord apocalyps komt uit het Grieks en betekent het wegnemen van een bedekking. Hoewel het... Continue Reading →

Wat is de strijd van Harmagedon? | Battle of Armaggedon | Openbaring 16

Etymologie Het woord “Harmagedon” of “Armageddon” is gebaseerd op het Hebreeuwse woord  Har-Magedone, wat “Berg Megiddo” betekent, en is een synoniem geworden voor de toekomstige strijd waarin God zal ingrijpen en de legers van de Antichrist zal vernietigen zoals voorspeld in Bijbelse profetie (Openbaring 16:16; 20:1-3, 7-10). Er zal een menigte mensen betrokken zijn bij de... Continue Reading →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑