We bevinden ons vlak voor de opname | Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, tref voorbereidingen en ondersteun anderen!

In Openbaring 3:11-22 worden gelovigen aangemoedigd en bevestigd dat de opname nabij is en dat we stand moeten houden in ons geloof en hoop op Jezus' spoedige komst alsook invulling blijven geven aan onze wereldse taken, rollen en verantwoordelijkheden. Gelovigen hebben, op dit profetisch markeerpunt in de Bijbel aangekomen, de geloofsbrieven van de Heer aan de zeven... Lees verder →

Advertenties
Uitgelicht bericht

Will I Am – De antichrist onthuld? | De komende Joods-Talmudische rechtsorde en Christenvervolging

De identiteit van de antichrist houdt vele gemoederen in profetische kringen bezig. De Bijbel geeft geen specifieke beschrijving over zijn naam of herkomst. Wel voorzegt de Bijbel wat zijn drijfveren, karaktereigenschappen, werkwijze en de gevolgen hiervan zullen zijn evenals de numerieke kwalificatie om hem mede te identificeren. Ook schetst  de Bijbel in 2 Thessalonicenzen 2:1-12 wanneer... Lees verder →

Uitgelicht bericht

Ineens verdwenen kinderen en minder begaafden: mee in de opname! | Hoop en troost voor achterblijvende familie

  Voorwoord: dit artikel is geschreven voor achtergebleven families die zich na de opname (hier samengevat) en het plotselinge verdwijnen van hun kinderen en zwak begaafde familieleden afvragen wat er met hen is gebeurd en hierover Bijbelse zekerheid zoeken.    Er zijn drie duidelijke Bijbelpassages die spreken over de opname van trouwe gelovigen voorafgaand aan... Lees verder →

Uitgelicht bericht

Waarom kijken we nu uit naar Jezus’ komst? | Israel’s profetisch jubileum van 70 jaar | Opnameverwachting lente 2019

Onderstaande publicatie 'When to Watch for the Lord's Return' geeft Bijbels gezien antwoord op de vraag waarom trouwe gelovigen nu uitkijken naar de opname. Het is een tekst om zelf na te slaan en met andere gelovigen te delen, maar ook om je te helpen met niet-gelovigen over deze unieke en belangrijke tijd in gesprek te gaan, evenals... Lees verder →

Rennen voor een onverderfelijke kroon | Hoe als Christen je loopbaan sterk te lopen en winnend te eindigen, voor en na de opname

Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs in 1 Corinthiërs 9 SVV 1:  24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. 25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel... Lees verder →

De hemelen vertellen God’s eer | Overzichtspublicatie Bijbels astronomische tekenen 2014 – 2018

Psalmen 19 SVV 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. 4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt... Lees verder →

De zeven zegels, bazuinen en schalen van opeenvolgende veroordeling | God’s oordeel is nabij

  De zeven zegels (Openbaring 6:1-17, 8:1-5), zeven bazuinen (Openbaring 8:6-21, 11:15-19), en zeven schalen (Openbaring 16:1-21) zijn de drie opeenvolgende series van eindtijd-oordelen van God die na de opname worden uitgestort over degenen die achterblijven. De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden verband... Lees verder →

Wat is de strijd van Harmagedon? | Openbaring 16

Etymologie Het woord “Harmagedon” of “Armageddon” is gebaseerd op het Hebreeuwse woord  Har-Magedone, wat “Berg Megiddo” betekent, en is een synoniem geworden voor de toekomstige strijd waarin God zal ingrijpen en de legers van de Antichrist zal vernietigen zoals voorspeld in Bijbelse profetie (Openbaring 16:16; 20:1-3, 7-10). Er zal een menigte mensen betrokken zijn bij de... Lees verder →

WordPress.com.

Omhoog ↑