Informatie en instructies voor achterblijvers | ‘Koop voor uzelven olie’ | Koop van Mij goud, beproefd komende uit het vuur… witte kleren … en zalf uw ogen

Mattheus 25:1-10

1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. 5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. 6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. 8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. 9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. 10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.

Openbaring 3:18 aan de kerkgemeente van Laodicea

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

 

Onderstaand ziet en hier downloadt u de studie, getiteld: ‘Be Ye Ready’ die informatie en instructies ter geestelijke voorbereiding op onze ontmoeting met Jezua. De gids is behalve voor degenen die uitzien naar de opname tevens toegerust voor degenen die, naar verwachting, na de opname achterblijven.  Om, zoals wij door Jezus geroepen en geactiveerd zijn ons op onze ontmoeting met hem voor te bereiden, ook hen die na de opname tot de Heer (terug) keren te helpen zich uit te rusten en te volharden als ambassadeurs van zijn koninkrijk, temidden van zware beproevingen.

 

Schermafbeelding 2017-12-31 om 23.41.08

byr

 

Schermafbeelding 2017-08-11 om 16.09.57

Advertenties

2 gedachten over “Informatie en instructies voor achterblijvers | ‘Koop voor uzelven olie’ | Koop van Mij goud, beproefd komende uit het vuur… witte kleren … en zalf uw ogen

  1. Pingback: Silvia's Boinnk!!!

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: