Scepsis, spot en weerstand | Zwijgende leiders en slapende wachters | Waarom eindtijdleer en de aanstaande opname nauwelijks verkondigd en veelal lastig ontvangen worden

De Bijbel voorzegt over spotters in de laatste dagen die de spoedige komst van Jezus zullen weghonen, niet beseffend welk groot belang en hoge urgentie in eindtijdprediking over zijn terugkeer samenvallen en hoe zeer Jezus wil dat zij zich bekeren, in 2 Petrus 3:3-10: 3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters... Lees verder →

Advertenties

Het verschil tussen redding en beloning

Verweven in diverse Bijbelverzen, zoals in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, worden gelovigen opgeroepen zorgvuldig onderscheid te maken tussen de beginselen en uitwerking van redding en beloningen, zo ook ten aanzien van de opname ofwel een ontmoeting met de Heer nadien. Zo leren we bijvoorbeeld in Romeinen 8 dat er geen veroordeling... Lees verder →

Wat is het 1000 jarig koninkrijk?

Jesaja 2:4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. Het duizendjarig Koninkrijk (ook het “Millennium” genoemd) is de benaming die is... Lees verder →

Over-leven in de eindtijd

Vaak zijn mensen angstig wanneer zij over de toekomst nadenken; maar dat hoeft niet zo te zijn. Voor mensen die God kennen vormen gedachten over de toekomst een troost, en iets waar zij naar uitkijken. Spreuken 31:25 zegt bijvoorbeeld het volgende over een vrouw die God kent en op Hem vertrouwt: “Zij lacht de komende... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑