Vragen van en voor Moslims over geloof, redding en eindtijd

"Het Christendom en de Islam zijn de twee grootste wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de absolute waarheid te zijn, zoals die geopenbaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weet het merendeel van de aanhangers van beide godsdiensten heel weinig van wat de ander gelooft. Vele jaren heb... Lees verder →

Advertenties

Scepsis, spot en weerstand | Zwijgende leiders en slapende wachters | Waarom eindtijdleer en de aanstaande opname nauwelijks verkondigd en veelal lastig ontvangen worden

Dat de eindtijdboodschap in het algemeen en de opname in het bijzonder zowel binnen gevestigde kerkelijke kringen als onder vrijer georganiseerde gelovigen weinig verkondigd en lastig ontvangen worden, is voorzegd in de Bijbel. Ook spot, hoon en soms zelf verdrukking horen bij de veelvoorkomende responsen op eindtijdprediking en dempen Jezus' oproep aan mensen wereldwijd zich... Lees verder →

Openbaring 20 | Politieke onthoofding | Opstanding, terugkeer en opwekking

Openbaring 20 refereert aan gelovigen die na de reeks beschreven veroordelingen na de opname uiteindelijk hun leven zullen geven voor hun geloof in Jezus, de Antichrist niet zullen volgen noch zijn merkteken van loyaliteit zullen aanvaarden: Openbaring 20:4-6 En ik zag tronen, en zij zaten daarop; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag]... Lees verder →

Vragen over de hemel en de hel | Hoe word ik gered? | Hoe behoud ik mijn redding na de opname?

De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen leven is na de dood, maar voor hen die Jezus als redder en heer hebben aanvaard, een eeuwig leven zo rijk, liefdevol en fantastisch dat “wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.”... Lees verder →

Wie zijn de 144.000 in het boek Openbaring? | Onjuiste leer van o.a. Jehova’s Getuigen

Het boek Openbaring is altijd al een uitdaging geweest voor mensen die het willen interpreteren en begrijpen. Het boek is gevuld met levendige voorstellingen en een symboliek die door mensen op verschillende manieren worden uitgelegd, afhankelijk van hun vooronderstellingen over het boek als geheel. Hier zie en download je een complete visuele gids (Engelstalig) van... Lees verder →

De leugens over de aarde regeren | Cirkel of globe? | Wees voorbereid op de grote decepties na de opname

1 Korinthiers 1: 19-21 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 21 Want nademaal, in de... Lees verder →

WordPress.com.

Omhoog ↑