Invloedrijke, niet Bijbelse eindtijdbronnen | ‘Left Behind’ films | Accuraat of niet?

Een aantal jaar geleden is in de Nederlandse bioscopen een tweetal video's vertoond onder de titel “Left Behind”. Ze zijn gebaseerd op de gelijkname wereldwijde bestseller boekenreeks van Tim LaHaye en Jerry Jenkins. Waar de boekenreeks extreem populair werd, leek de eerste film niet hetzelfde succes te zullen genieten, alhoewel hij op dat moment de duurste “Christelijke... Lees verder →

Advertenties

Vragen van en voor Moslims over geloof, redding en eindtijd

"Het Christendom en de Islam zijn de twee grootste wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de absolute waarheid te zijn, zoals die geopenbaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weet het merendeel van de aanhangers van beide godsdiensten heel weinig van wat de ander gelooft. Vele jaren heb... Lees verder →

Scepsis, spot en weerstand | Zwijgende leiders en slapende wachters | Waarom eindtijdleer en de aanstaande opname nauwelijks verkondigd en veelal lastig ontvangen worden

De Bijbel voorzegt over spotters in de laatste dagen die de spoedige komst van Jezus zullen weghonen, niet beseffend welk groot belang en hoge urgentie in eindtijdprediking over zijn terugkeer samenvallen en hoe zeer Jezus wil dat zij zich bekeren, in 2 Petrus 3:3-10: 3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters... Lees verder →

Het verschil tussen redding en beloning

Verweven in diverse Bijbelverzen, zoals in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, worden gelovigen opgeroepen zorgvuldig onderscheid te maken tussen de beginselen en uitwerking van redding en beloningen, zo ook ten aanzien van de opname ofwel een ontmoeting met de Heer nadien. Zo leren we bijvoorbeeld in Romeinen 8 dat er geen veroordeling... Lees verder →

Wat is het 1000 jarig koninkrijk?

Jesaja 2:4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. Het duizendjarig Koninkrijk (ook het “Millennium” genoemd) is de benaming die is... Lees verder →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑