Invloedrijke, niet Bijbelse eindtijdbronnen | ‘Left Behind’ films | Accuraat of niet?

Een aantal jaar geleden is in de Nederlandse bioscopen een tweetal video's vertoond onder de titel “Left Behind”. Ze zijn gebaseerd op de gelijkname wereldwijde bestseller boekenreeks van Tim LaHaye en Jerry Jenkins. Waar de boekenreeks extreem populair werd, leek de eerste film niet hetzelfde succes te zullen genieten, alhoewel hij op dat moment de duurste “Christelijke... Lees verder →

Advertenties

Vragen van en voor Moslims over geloof, redding en eindtijd

"Het Christendom en de Islam zijn de twee grootste wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de absolute waarheid te zijn, zoals die geopenbaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weet het merendeel van de aanhangers van beide godsdiensten heel weinig van wat de ander gelooft. Vele jaren heb... Lees verder →

Zwijgende leiders en slapende wachters | Waarom eindtijdleer en de aanstaande opname nauwelijks verkondigd en veelal lastig ontvangen worden

Hoe de meest hoopvolle en urgente profetische boodschap van onze tijd is verworden tot het onderschoven kind in kerkelijke verkondiging. Titus 2:12-15 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van... Lees verder →

Openbaring 20 | Politieke onthoofding | Opstanding, terugkeer en opwekking

Openbaring 20 refereert aan gelovigen die na de reeks beschreven veroordelingen na de opname uiteindelijk hun leven zullen geven voor hun geloof in Jezus, de Antichrist niet zullen volgen noch zijn merkteken van loyaliteit zullen aanvaarden: Openbaring 20:4-6 En ik zag tronen, en zij zaten daarop; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag]... Lees verder →

Vragen over de hemel en de hel | Hoe word ik gered? | Hoe behoud ik mijn redding na de opname?

De Bijbel vertelt ons dat er niet alleen leven is na de dood, maar voor hen die Jezus als redder en heer hebben aanvaard, een eeuwig leven zo rijk, liefdevol en fantastisch dat “wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben.”... Lees verder →

Welke zijn de twee groepen van 144.000 getuigen in het boek Openbaring? | Gebrek aan prediking en verspreiding van onjuiste leer door o.a. de Jehova’s Getuigen

Het boek Openbaring, het laatste van de 66 Bijbelboeken waarin Jezus zich aan zijn gemeenten en nadien de wereld openbaart, is voor velen een uitdaging om te interpreteren en begrijpen; veel kerkleiders schuwen het dan ook te onderwijzen. Dit, terwijl er vitale informatie en instructies in staan, juist voor onze tijd en de nabije toekomst!... Lees verder →

De leugens over de aarde regeren | Cirkel of globe? | Wees voorbereid op de grote decepties na de opname

1 Korinthiers 1: 19-21 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 21 Want nademaal, in de... Lees verder →

WordPress.com.

Omhoog ↑